5
Gear

Fart gear (acceleration)
Problem
Manglende acceleration , efter vendinger, bølger, pust eller start.


Løsning (Figur 5.1)
Skab tvist sådan der på trods af uren luft, hug, rul og krængning er en del af sejlene (med den rette angrebsvinkel) der bevarer en sammenhængende luftstrøm.
Øg dybden således det øgede tvist ikke formindsker den aerody­namiske kraft.
Flyt dybden frem i fokken for at lette overgangen til sammenhæn­gende flow ved indgangen, samt reduktion af sidekræfterne.
Tilvejebring fleksibilitet - en modstansdygtig rig der vil tilpasse sig pludselige ændringer i styrke og retning.
Fald, så de aerodynamiske kræfter er mere i linie med kursen.


Indledende indstilling
Sæt mastekurven til minimum passende for sejl designet.
Slæk storskøde og fokkeskøde for at skabe tvist - alle agterligs tickler flyver.
Skab forstags sag ved at slække hægstag (eller vant), hvis muligt.
Flyt fokkens skødepunkt frem (skødebarms system agter), eller forligsspænding og gør fokken mere fuld og luk agterliget (på trods af tvist.
Stram bomnedhal for at give fleksibilitet - forstags sag og lad bom­men flyde. Slæk bomudhal for at skabe dybde i den nederste del af storsejlet.

106-12

5.1 Accelerations gear. Noter at på båden til højre der er minimal ma­stekurve, åbent agterlig (med alle ticklers flyvende), dybden fremme i fokken og agter i storsejlet.

  
Stram fokkens forlig eller skab sag i forstag, for at give forsejlet en dyb indgangskurve, og en flad udgang.
Sæt fokkens skødepunkt og storens skødevogn helt til luv (for at skabe tvist).
Sejl lavere.
Justering efterhånden som båden accelererer.
Reducer tvist ved at hale storsejl og fokkeskøde efterhånden.
Øg mastekurven gradvist.
Sejl højere.
Tillad dybden at flytte agter ved at slække fokkens forlig, og reducer forstags sag.
Flyt skødepunkt agter.
I fladt vand, øg skødevinklen så tvist elimineres, stram bomudhal og reducer spænding på bomnedhal.
Minimum praktisk mulige justeringer når båden øger farten
Skød ind gradvist og styr gradvist højere.
Øg mastekurven gradvist (passende til farten) dvs. i joller skal der ikke hænges fuldt, i kølbåde giv ikke fuldt hækstag - før båden er i fart.


Gear til mindre afdrift
Problem
Relativ lav bådfart i forhold til vind, hastighed (i sammenhæng med meget let eller hård luft) der resulterer i en høj afdriftsvinkel el­ler stall af de hydrodynamiske flow mod undervands skroget.
Konkurenter, der styrer i samme vinkel, der bevæger sig mod luv.


Løsning (Figur 5.2.)
Styr lavere (bring de aerodynamiske kræfter i overensstemmelse med kursen)
Øg skødevinklen (reducer sidekræfter og afdrifts vinkel, øg farten).

108-12

5.2. Gear til mindre afdrift. Noter at båden til højre har skødet til læ, flade sejl med dybden fremme.
Reducer dybden (reducer aerodynamiske kraft og sidekræfter).


Flyt dybden frem (reducerer sidekraften).
Skab tvist hvis (og kun hvis) vinden er meget variabel i styrke eller retning, luften er forstyrret, og båden hugger og/eller er luvgerrig og tilbøjelig til at skære op.


Indledende indstilling
Før fokkens skødepunkt, og skødevogn til læ.
Øg mastekurven.
Hæng mere.
Stram bomudhal og bomnedhal (reducer dybden i nedre sektion)
Stram forlig, og Cunningham (skab et fladt sejl, med mindre side­kræfter og lavt (drag) omkring agterligene).
Sejl lavere.
Slæk stor og fokkeskøder (hvis vindstyrke og/eller retning varierer).
Praktisk anvendelige justeringer ved pludselig forøget afdrift
Før skødevognen til læ.
Hæng mere og eller øg hægstagsspænding.
Hal Cunningham.
Sejl lavere.
Relation til ”accelerations gear”
Lav afdrift gear ligner ”accelerations gear” på nær at sejlene er fladere og der er skødet til læ og tvist er ikke nødvendigvis brugt.


Højde gear
Problem
Bevægelse til luv (højde) er ønskelig af følgende grunde.
Båden har opnået nær maksimal fart i moderat luft, på flat vand.
En båd til læ forstyrrer luftstrømmen eller vil gennemtvinge en ven­ding. Lige efter start, konkurenter i første række truer med at sejle hen over en. En båd til luv der må stoppes.


Løsning (Figur 5.3.)
Sejl højere og reducer skødevinklen.
Størst højde opnås med bommen over centerlinien, og fokkens skødepunkt længst mulig ind, og agterliget på begge sejl ”lukket”.

110-12
5.3. ”Højde gear.” Noter at på båden til venstre er skødepunkterne inde, lige forstag, øverste tickler på storsejlet stallet.


(Det vil sige det øverste agterlig parallel med centerlinien, den nedre del vinklet svagt indenbords). Disse indstillinger er passende i moderat luft (3 - 6 ms.) og fladt vand (men kun efter at båden er oppe i fart). Så vil resultatet være både større højde og fart til luv (Vmg) = (Velocity made good ) hastighed mod mærket.
Højde er ikke relateret til luvgerrighed (rorpres) uanset om det er relateret til ubalance af kraften i sejlene, krængning, mastehæld­ning eller andre faktorer. Øget rorvinkel giver ingen fordel på høj­den. Dog kan en smule luvgerrighed hjælpe båden op, når rors­manden er ukoncentreret og derfor bidrage med gevinster til luv.


Formål
Højde gear bør kun bruges for at opnå maksimal ydeevne i mode­rat luft og fladt vand. (I let luft og i bølger, er det fart mere end høj­de der skaber den bedste Vmg. I hård luft er en reduktion af afdrift og krængning mere vigtigt). Dog i korte perioder i situationer hvor det at komme til luv er vigtigt kan det være mere hensigtsmæssigt end optimal Vmg.


Indledende indstilling


Øg mastekurven sådan dybden i både storsejl og fok mindskes (for at forhindre øgede sidekræfter når skødevinklen mindskes) i vind­styrker over bådens designvind, formindsk mastekurven i mindre vind end designvinden.
Reducer skødevinklen ved at flytte skødepunkterne på fok og skødevognen på storsejl ind.
Øg stor og fokkeSkødespændingen (formindsk tvist), derved mind­skes skødevinklen på alle dele af sejlene.
Øverste tickler i agterlig skal lige være stallet.
Sejl højere.
Tillad at dybden er agter (horisontale rynker ved forlig af begge sejl) hvor den øgede mastekurve og skødespænding har bragt den hen. Sæt en fok (hvis der er et valg) med en flad indgang. Kontroller forstags sag (med mastekurve trim) til at matche indgan­gen, forkurven, i fokken. (Tillad ikke for meget forstag sag at flytte dybden frem, gør indgangen dyb, og øg den styrede vinkel).

Praktisk mulige justeringer til at øge højden hurtigt:
I vind over bådens design vind, øg mastekurven (øg spændin­gen på hækstag og bomnedhal) , i vind mindre end design vind reducer mastekurve ( reducer spændingen på hækstag og bom­nedhal).
Flyt skødevognen og fokkens skødepunkt for at lukke agterlig.
Sejl højere.


Start gear
Problemer


Forstyrrede luftstrømme, ujævn sø og andre både der er i vejen for den adgangen til den foretrukne position på linien, i fri luft og til tiden.
Behovet for hurtig acceleration midt i det forstyrede luft og vand.
Efter skuddet, behov for at sejle højt, på trods af forstyrret luft og vand for at separere den skralle luft i flåden.
Løsning


Indledningen
Vær sikker på hvor linien er
Vær der til tiden
Sejl tæt op under luv båd
Bevar fremdrift (styrefart)
Sejl højt, fald ikke af
Umiddelbart før start
Accelerer hurtigt
Efter skuddet
Skift fra ”accelerations gear” til ”højde gear” så snart båden er oppe i fart.


Indledende indstilling
”Fart gear”
Sæt mastekurven til minimum for sejlene
Slæk stor og fokkeskøde for at skabe tilstrækkeligt tvist - begge sejl luffer moderat.
Brug mærker på skøde for at markere før start indstillingen.
Brug yderligere mærke til accelerations indstilling.
Stram bomnedhal for fleksibilitet for at sikre storsejlet producerer mere kraft end fokken - dvs. holder presset mod luv.
Fokkens forlig bør være dyb pga. forstags sag, men Cunningham bør være slækket.
Sæt fokkens skødepunkt og storskødevognen mest mulig inde.
Styr højt
Sejl op under båden til luv (høj fart er ikke nødvendig før accelerations tidspunktet).
Accelerations indstilling (Figur 5.4.)


”Fart gear - Plus”
Trim storskødet til det holder med at luffe, men sådan agterligets ticklers stadig flyver.
Trim fokkeskødet (synkront) til det holder med at luffe og alle ticklers flyver, hold fokken åben, moderat tvistet.
Sejl ned til kryds -men ikke lavere hvis det kan undgås.


Indstilling efter skuddet
”Højde gear” - efterhånden som båden får fart
Øg mastekurven gradvist (hvis vinden er mindre end 2 ms. eller mere end 6 ms.)
Reducer tvist ved at øge spændingen i stor og fokke skøder gradvist indtil agterliget er ”lukket” og øverste tickler staller.
Tillad at dybden bevæger sig agter, det at stramme forstag (el­ler slække forlig) og øge mastekurven.
Hold bommen på centerlinien, fokkens skødepunkt maksimum inde.

114-12

5.4. ”Start gear” - indledende og accelerations indstilling. Noter at båden i midten har minimum mastekurve, skødepunkterne inde, åbne, tvistede agterlig, forstags sag, alle agterligets tickler flyver (indledende indstilling). Noter på båden til højre, øget agterligspænding både på storsejl og fok (men alle tickler flyver stadig) (accelerations indstilling).

 
Reducer bomnedhal på fladt vand.
Øg spændingen på bomudhal (hvis vinden er under 2 ms. eller over 6 ms.) især på fladt vand.
Sejl højere
Brug ikke ”højde gear” eller forsøg det kun delvist i:
Meget let luft
Meget hård luft
Bølger
Genetablering
Når først båden er ude på banen i fri luft separeret fra Konkurrenterne , skiftes der til det sejltrim der er i overensstemmelse med vindha­stighed og bølger.